موزیک

Whiplash
8.5
720p

Whiplash

2014

Whiplash

اندرو (مایلز تلر) که پدرش یک نویسنده ناموفق است و وضع مالی زیاد خوبی ندارد وارد یک آکادمی موسیقی می ...